Машинен монтаж на пишещи средства

Цялостният монтаж на различните видове флумастери, ролери и маркери се извършва на автоматични монтажни машини, произведени в Германия. Чрез машините се осъществява постепенно подаване на детайли (тела, капачки, тапи, конуси) и компоненти (връхчета, тампони, мастило), изграждащи крайния функционален вид на изделието. По желание на клиента, при монтажа върху тялото на флумастера или маркера може да се постави топъл печат с различни цветове фолио.

След монтажа на пишещите средства се осъществява контрол за качествата на произведените изделията по съответните технологични изиствания и спецификации.

Галерия