Ситопечат

Ситопечатът е технология за печат, която дава възможност да се печата върху пластмасова повърхност и детайли с различна конфигурация. Технологията се базира на изображение, изградено от множество точки, полагащо се от шаблон, изработен от дребноструктурирано сито. Изображението върху ситото се полага чрез контактно експониране, като част от дупките остават отворени, за да преминава през тях мастило.

Използвани за ситопечат са вносни висококачествени бои, разтворители, ситоплат и др. Заводът извършва изработка на рекламни надписи, рекламни материали и др. в цветова гама по желание на клиента.

Галерия