Шприцово отделение

Шприцването е един от най-често използваните процеси за производство на пластмасови детайли  и в частност на компонентите определящи  визията на пишещите средства – тела, капачки и тапи. Първата спъпка при производсвото им е разтопяването при висока температура на пластмасови гранули, смесени с определен цвят  мастербач, след което стопилката се инжектира в матрицата, чрез която се оформят съответните детайли. Процесът завършва с тяхното охлаждане.

Заводът разполага с  шприц машини, като средната  им натореност  е 95 %. Всички необходими пластмасови детайли за пишещи средства се произвеждат в завода. Основни материали използвани за производсвото на детайли за пишещи средства са Полипропилен, ПЕНН, ПЕВН, Полистирол и др., които се закупуват от водещи европейски производители, притежаващи сертификати за принадлежност към изискуемите стандарти за пишещи средства.

Галерия